Projecten

Kerstwandeltheater 2015 Westerkerk

Op Kerstavond is een wandeltocht van ongeveer 2 kilometer in de wijk Korte Akkeren uitgezet, verlicht met meer dan 1000 waxinelichtjes. Tijdens de wandeltocht kwamen bezoekers Jozef, de engelen, de herders, Herodes en Romeinse soldaten tegen. Doelstelling van het Kerstwandeltheater was om de bezoekers een positieve beleving van het kerstverhaal te geven, waarbij laagdrempeligheid en gastvrijheid hoog in het vaandel stonden. Er is actief samenwerking met organisaties in de wijk gezocht, zoals ONA, het jeugdtheaterhuis/cultuurhuis en het Gezondheidscentrum. Rond de 100 vrijwilligers hebben bijgedragen aan dit evenement waar rond de 2000 bezoekers op af kwamen.

 

Kortingsbonnen Museum project Lalla Golda (Stichting Boughaz) 

DEMB heeft in totaal 1000 kortingsbonnen beschikbaar gesteld voor het bezoeken van de tentoonstelling van 50 jaar Marokkanen in het museum van Gouda. De bonnen ter waarde van € 6 waren met name bestemd om vrouwen van Marokkaanse afkomst te stimuleren om naar het museum te komen. In totaal hebben ca 7000 mensen de tentoonstelling bezocht, waarbij 265 vrouwen van een kortingskaart gebruik hebben gemaakt.

 

Spreekuur Werk

In 2015 is in de wijk Korte Akkeren het spreekuur WERK gestart. Als onderdeel van het programma zijn inloopavonden georganiseerd, waarbij gesproken is over het thema werkloosheid en hoe weer werk te vinden. Bij één van de bijeenkomsten was ook de verantwoordelijke wethouder aanwezig. Ook is een werkboek voor sollicitatietraining voor de doelgroep ontwikkeld.
In totaal zijn 23 jongeren uit de doelgroep in begeleiding genomen, waarvan rond de helft inmiddels werk heeft gevonden. DEMB heeft bijgedragen aan het succes van deze activiteit door een financiele bijdrage te verstrekken voor folders en het werkboek.

 

Project Nieuwe Start (Stichting Present)

Het project “Nieuwe Start” had als doel om vrouwen uit de Vrouwenopvang Midden-Holland (Kwintes) te helpen met verhuizen binnen Gouda en te helpen met klussen. In totaal zijn 6 vrouwen geholpen. De situatie van elk van de vrouwen was verschillend en daarmee ook de zaken waarmee geholpen kon worden. Zo werd een aantal vrouwen begeleid naar de non-foodbank om meubels uit te zoeken. Bij bijna alle vrouwen waren kluswerkzaamheden nodig. Steeds lukte het om vrijwilligers te vinden om daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden. Na afloop van de klus werd geprobeerd om enig contact met de vrouwen te houden.

 

Ontmoetingsdag Vluchtelingen

Op zaterdag 29 oktober vond de Ontmoetingsdag voor Vluchtelingen plaats in de Aalbersekerk. De ontmoetingsdag werd georganiseerd door de werkgroep ZIN van de Raad van Kerken, in samenwerking met diverse organisaties zoals Vluchtelingenwerk, Leger des Heils, diverse basisscholen en kerken.
Doel was om op een ontspannen, positieve en informatieve wijze het vluchtelingenvraagstuk te belichten.
Het was een erg geslaagde dag van ontmoeting, gesprek, theater, zang en samen eten.