Fondscommissie

Er is een fondscommissie ingesteld. Deze commissie, waarvan de leden op persoonlijke titel lid zijn, beslist in de eerste week van elk kwartaal over de in het voorgaande kwartaal ingediende aanvragen. Urgente aanvragen kunnen tussentijds worden behandeld.

De commissie kan besluiten dat het bedrag van de aanvraag in delen wordt uitgekeerd. Het is mogelijk dat een aanvraag, ook als deze aan het reglement voldoet, wordt afgewezen. Besluiten van de commissie zijn bindend.

De fondscommissie bestaat op dit moment uit (van links naar rechts): Fred van Ipenburg, Chris Reitsma, Naima Zefzafi en Pieter Poortstra. Khalid Boutachekourt (midden) heeft zijn werkzaamheden voor de commissie per eind 2019 beëindigd.