Aanvraagformulier

Aanvraag indienen?

Als u een aanvraag wilt doen bij het fonds, dan kunt u een korte beschrijving van uw plan (maximaal 1 A4) mailen aan het secretariaat van het fonds ‘Dient elkaar met blijdschap’. Mailadres: info@dientelkaarmetblijdschap.nl.

Geef in uw plan minimaal antwoord op de volgende vragen:

• Wat is uw plan?
• Welk bedrag zou u willen aanvragen?
• Welke kosten denkt u te gaan maken?
• Wanneer start het project en hoe lang zal het lopen?
• Wie gaat het uitvoeren?
• Heeft u nog van andere fondsen een donatie ontvangen en zo ja van welke fondsen?