Ontstaan

Het verhaal achter dit fonds is sterk verbonden met Jaap Schouten. Heel wat mensen in de Goudse gemeenschap hebben hem gekend. Hij was onder andere actief kerklid in de Westerkerk. In de vroege ochtend van 4 november 2007 overleed hij plotseling. Zijn nalatenschap heeft dit fonds mogelijk gemaakt.

De naam

Boven de eettafel, in het huis van Jaap Schouten, aan de Van Beverninghlaan, hing een bordje met de bijbeltekst “Dient den Heere met blijdschap” en het ‘met blijdschap dienen’ kenschetst Jaap Schouten goed. En niet dat hij zo vroom was, sterker nog, hij bestempelde zichzelf wel eens als ‘randkerkelijk’. Het ging hem vooral om de sociale component van de kerk, de kerk in de samenleving om ons heen, en welke opdracht we daarbinnen te vervullen hebben. En daar ligt voor ieder van ons een opdracht vond hij.  In het verlengde van de aangegeven tekst is het aan ons om elkaar dus te dienen in blijdschap, ongeacht geloof en achtergrond.

De doelstelling

Jaap Schouten was iemand die midden in de samenleving stond. Iemand met oog voor zijn medemens. Net zoals ‘Samen op Weg’ niet meer dan logisch voor hem was, was ook het investeren in een goede verbinding met de moslimgemeenschap in Gouda een vanzelfsprekendheid. Sterker nog, juist als kerk moet je hierin het voortouw nemen. En dan vanuit het perspectief van samen leven met respect voor ieders achtergrond. Het doel van het fonds is vanuit deze houding voortgekomen. Direct daaraan verbonden is het ‘doen’. Ontmoeting en samen optrekken zorgt ervoor dat je elkaar leert kennen en dat is de basis voor een blijvende verbinding tussen mensen.