Jaarverslag 2015

Hieronder staan de door DEMB in 2015 afgehandelde projectaanvragen beschreven. Tevens is  een kort overzicht  gegeven van nog lopende projectaanvragen.

Projectaanvragen 2015

De volgende projectaanvragen zijn in 2015 afgehandeld:

1)     Stichting Gouda voor Elkaar – Toneelstuk “As I Left My Father’s House”.

 • Doel van het project is het ondersteunen van (jonge) asielzoekers door het geven van een laagdrempelige, stadsbrede culturele voorstelling. De voorstelling is uitgevoerd door de Stichting New Dutch Connections.
  Doelstellingen draaien om het verbinden, verschillen omarmen om zo tot een meer harmonieuze samenleving te komen. Op 6 maart 2015 is daartoe een voorstelling opgevoerd in de Ontmoetingskerk in Gouda.
 • Door DEMB is een bijdrage van  € 2.960 verstrekt.

2)     Present Gouda – Project “Nieuwe Start”

 • Doel van Present Gouda is om het samenleven in Gouda te stimuleren en doelgroepen elkaar te laten ontmoeten. Present wil als sociaal makelaar een brug slaan  tussen hulpvragers en hulpbieders.
 • Gedurende drie jaar (2015 tot en met 2017) zal een bedrag van € 1.500 worden betaald. Betaling zal in drie termijnen van
  € 500 worden gedaan.  Betaling verloopt via de stichting Gouda voor Elkaar. In 2015 is een eerste termijn-betaling van € 500 verricht.

De volgende projectaanvragen zijn nog lopend cq. in het jaar 2015 nog niet volledig afgehandeld:

 1. Stichting Boughaz (Educatieve activiteiten in het kader van 50 jaar migratie van Marokkanen in Gouda);
  Aanvraag € 5.000
 2. Kerstwandel theater Westerkerk; Aanvraag € 1.000
 3. Spreekuur Werk; Aanvraag € 300