Jaarverslag 2018

In dit document wordt een overzicht van de door DEMB in 2018 afgehandelde en lopende projecten gegeven.
Van de afgehandelde projecten is daarnaast een detailbeschrijving gegeven, dit ter publicatie op de website.
Tenslotte is de financiële jaarrekening, met een verantwoording van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2018, toegevoegd.

Overzicht Projecten 2018

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van respectievelijk de afgehandelde en de lopende projecten:

1) Afgehandelde Projecten

Project Doel Toegekend bedrag
Musical Jacob (Ontmoetingskerk) Organiseren van musical met als thema ‘Ontmoeten’ met Jacob als centrale figuur € 1500
Mix, Match & Meet (Present Gouda) Organiseren van projecten waarbij statushouders/vluchtelingen optrekken met Nederlandse vrijwilligers € 2500
Roze Zaterdag – Diversiteitsconcert Organiseren van diversiteitsconcert met medewerking van diverse artiesten op de Markt in Gouda € 2000
Kerstwandeltheater 2018 Organiseren van laagdrempelig feest op Kerstavond voor iedereen € 500
(Pauluskerk en de R.K. Parochie Sint Jan de Doper)

In de volgende paragraaf worden deze projecten in meer detail beschreven.

2) Lopende Projecten en Projecten in aanvraag

Project Doel Aanvraag
Project “Nieuwe Start” Ondersteunen van vrouwen van de Vrouwenopvang met verhuizen en klussen € 500
Project “Verzet en Dromen” (Ontmoetingskerk) Theatervoorstelling met als doel de Goudse samenleving te verbinden met vluchtelingen € 250
Kaas & Couscous Multicultureel festival waar verschillende geloven en culturen elkaar ontmoeten € 20.000

Detailbeschrijving van projecten

Musical Jacob (Ontmoetingskerk)
In april is de musical drie keer opgevoerd in de Ontmoetingskerk voor in totaal zo’n 600 bezoekers. De doelstelling van het uitvoeren van de musical was “het verzorgen van een culturele activiteit vanuit de Ontmoetingskerk in Gouda, waar de PKN Wijkgemeenten Ontmoetingskerk en ICF een ontmoetings- en inspiratieplek willen zijn voor alle bewoners van de wijk”. Het belangrijkste thema van de musical was “Ontmoeten”. Het verhaal van Jacob kent vele ontmoetingen en daarom is voor Jacob als centrale figuur in de Musical gekozen.
Alle bewoners van de wijk zijn actief benaderd om deel te nemen aan de musical of deze te bezoeken. Ook een aantal moskee bezoekers heeft actief aan de musical deel genomen.

Mix, Match & Meet (Stichting Present)
In 2018 is een bijdrage op de lopende ‘Mix, Match en Meet projecten’ gegeven. Dit zijn projecten waarbij statushouders samen vrijwilligerswerk doen met flexwerkers van Present. Ontmoeten, kennis maken met vrijwilligerswerk, een zinvolle dagbesteding, wegwijs worden in de stad, de Nederlandse taal leren spreken, kortom een win-win situatie creeren. Leden van Parousia en flexwerkers van Present Gouda begeleiden statushouders bij de diverse klussen.
In 2018 zijn er 6 mix, match & meet projecten gerealiseerd door 24 vrijwilligers, waarvan 11 statushouders. Zo zijn er projecten uitgevoerd als laminaat leggen, trapleuning maken en tuinieren bij diverse Zorgcentra.

Diversiteitsconcert Roze Zaterdag
In 2018 mocht Gouda Roze Zaterdag organiseren. Een evenement met aandacht voor diversiteit in de samenleving, gericht op meer onderling begrip, saamhorigheid en verbondenheid van inwoners van Gouda en omgeving.
Gedurende het gehele jaar zijn tal van activiteiten georganiseerd, zoals exposities, schoolprojecten, theater- en filmvoorstellingen, met als hoogtepunt Roze Zaterdag op 23 juni. Door DEMB is een bijdrage gegeven voor het diversiteitsconcert op die dag.

Kerstwandeltheater 2018 (Pauluskerk & R.K. Parochie Sint Jan de Doper)
Op vrijdagavond 21 december 2018 vond de achtste editie van het Kerstwandeltheater in Gouda plaats, deze keer georganiseerd door de wijkgemeente Pauluskerk en de R.K. Parochie Sint Jan de Doper (H. Josephkerk). Wandelend langs een lint van lichtjes beleefden meer dan tweeduizend mensen het kerstverhaal met elkaar.
Langs de route die dit jaar langs een prachtig verlicht bordes van het Jozefpaviljoen ging, werden scènes uit het kerstverhaal uitgebeeld en nagespeeld. Je ontmoette engelen, herders en wijzen waar je hen niet zou verwachten. Het was een bijzonder verhaal, waarin de kerknaamgevers zich op allerlei manieren presenteerden. Van Jozef tot Paulus! Een oud verhaal met een hedendaagse twist!