Slider bestuur

Welkom op de website van Dient elkaar met blijdschap

Hart voor de stad Gouda? Ideeën voor projecten die het samenleven in Gouda stimuleren en dan juist over culturele en religieuze grenzen heen?

Fonds ‘Dient elkaar met blijdschap’ kan wellicht helpen. Het fonds steunt projecten die het samenwerken en samenleven met moslims en christenen in Gouda stimuleren. Lees verder op deze site en dien een aanvraag in!