Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 fonds Dient Elkaar Met Blijdschap (DEMB)

Inleiding

Als gevolg van de coronapandemie is het jaar 2021 voor DEMB een bijzonder jaar geweest. Als gevolg hiervan was het totaal aantal aanvragen lager dan in voorgaande jaren. Toch hebben wij in het afgelopen jaar weer een tweetal projecten mogen ondersteunen.

In dit verslag wordt een overzicht van deze door DEMB afgehandelde projecten gegeven. Ook wordt een overzicht van op dit moment lopende projecten gegeven of waarvan een aanvraag wordt verwacht.

Afgehandelde projecten 2021:
– Kerk en Vluchteling (Paasactie) € 311
– Gouda Bruist (Lief en Leed) € 5000

Lopende projecten of projecten in aanvraag:
– Kaas en Couscous (Uitvoering mogelijk in 2022) € 15.000

Detail beschrijving van projecten:

Vluchtelingenwerk – Paasactie
Vlak voor de Paasdagen is door de werkgroep Kerk en Vluchteling van de Pauluskerk een Paasactie georganiseerd. Doel van de actie was om zakjes met bloemen, paaseitjes en kaarten te bezorgen bij vluchtelingen en statushouders. In totaal zijn rond de 75 zakjes bezorgd.

Gouda Bruist – Lief & Leed
Medio 2020 is de Lief & Leed actie Blije Buren gestart. De actie richt zich op straten die wat willen doen aan de onderlinge verbinding. In Lief & Leedstraten kijken buren naar elkaar om. Zoals wanneer iemand ziek is, iemand die een partner heeft verloren, er een nieuwe inwoner in de straat komt of als iemand iets te vieren heeft. Zogenaamde gangmakers zorgen dan voor een bloemetje, iets lekkers een ansichtkaart of een tekening. Eind 2020 deden rond de 50 straten mee aan dit initiatief.
In 2021 is door DEMB wederom een bijdrage verleend aan dit initiatief met als doel om tot verdere uitbreiding van deelnemende straten te komen en daarnaast de organisatie meer tijd te geven om tot een structurele financiering voor de Lief& Leed activiteiten te komen.
In 2021 is het aantal Lief & Leedstraten gegroeid van 50 naar 82 straten, verspreid over 12 wijken. Er zijn 128 gangmakers actief, verantwoordelijk voor het brengen van verbinding in de buurt via kleine attenties voor buren die het moeilijk hebben of juist iets te vieren hebben. Ook bieden zij hulp en het organiseren van ontmoeting in de straat.
Met betrekking tot de financiering hebben zowel het VSB fonds als het Oranjefonds financiering voor de komende 3 jaar toegezegd. Ook de gemeente en woningbouwcorporaties zijn enthousiast om bij te dragen en samen