Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 fonds Dient Elkaar Met Blijdschap (DEMB)

Het jaar 2019 is voor DEMB een jaar geweest waarbij veel tijd is gestoken in het opbouwen van contacten met Goudse verbinders, met als doel om een bredere groep van organisaties te betrekken bij ‘verbindingsactiviteiten’. Deze contacten zijn zeer positief geweest en de verwachting is dat hier de nodige nieuwe projecten uit voort zullen vloeien.

DEMB heeft in het jaar 2019 in totaal zeven projectaanvragen ontvangen, waarvan er vijf zijn gehonoreerd en twee zijn afgewezen.

In dit document wordt een overzicht van de door DEMB in 2019 volledig afgehandelde projecten gegeven. Ook wordt een overzicht van op dit moment lopende projecten gegeven.
Van de afgehandelde projecten is daarnaast een detailbeschrijving gegeven, ter publicatie op de website.

Tenslotte is de financiële jaarrekening, met een verantwoording van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2019, toegevoegd.

Overzicht Projecten 2019

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van respectievelijk de afgehandelde en de lopende projecten:

1) Afgehandelde Projecten

Project Doel Toegekend bedrag
Verzet en Dromen Theatermonoloog over leven in conflictgebieden € 250
Kaas & Couscous Een multicultureel familiefestival waar verschillende geloven
en culturen elkaar kunnen ontmoeten.
Helaas kon het festival geen doorgang vinden in 2019. € 15.000
Tafel van Hoop Organiseren van een barbecue voor vluchtelingen/statushouders € 806
Kerstwandeltheater 2019 Organiseren van laagdrempelig feest op Kerstavond voor iedereen € 1000

In de volgende paragraaf worden deze projecten in meer detail beschreven.

2) Lopende Projecten en Projecten in aanvraag

Project Doel Aanvraag
Project “Nieuwe Start” Ondersteunen van vrouwen van de Vrouwenopvang met verhuizen en
klussen € 500
Vluchtelingenmaaltijden Het organiseren van maaltijden met vluchtelingen in de Pauluskerk € 1500
Kaas & Couscous. Een multicultureel familiefestival waar verschillende geloven
en culturen elkaar kunnen ontmoeten € 15.000
Internationale Vrouwendag Sponsoring van 60 entreekaarten voor Internationale vrouwendag
op 8 maart 2020 t.b.v. vrouwen met laag inkomen € 300


 Verzet en Dromen

In februari vond de theatervoorstelling Verzet en Dromen plaats in de Ontmoetingskerk. In totaal kwamen een honderdtal bezoekers op de voorstelling af. Actrice Annet Henneman nam de bezoekers mee op een virtuele toer door conflictgebieden in Koerdistan en Palestina. De maaltijd, voorafgaande aan de voorstellling werd door 40 personen bezocht. Na afloop vertelden de actrice en enkele jongeren die Palestina en Israel hadden bezocht over hun activiteiten.
De voorstelling heeft een bijdrage mogen leveren aan het bevorderen van kennis, betrokkenheid en solidariteit met vluchtelingen hier en met hun familie en vrienden elders in conflictgebieden.

Kaas & Couscous

Op eerste Pinksterdag zou op het terrein van Goudasfalt een multicultureel familie festival georganiseerd worden. Er was een programma opgezet waarbij zowel jong als oud bediend zouden worden. Het programma zou bestaan uit een cultureel deel (literatuur, muziek, theater, comedy en spoken wordt) en een culinair deel, dat zou bestaan uit foodstands en kookdemonstraties. Daarnaast zouden Goudse burgers worden uitgenodigd om hun lekkerste gerechten met elkaar te delen.
Helaas werd het festival twee dagen van tevoren afgelast omdat een stevige storm werd voorspeld, waardoor de veiligheid van de bezoekers niet meer gegarandeerd kon worden. Inmiddels heeft de stichting Kaas & Couscous de door DEMB verstrekte schenking weer teruggestort. Het is nu de bedoeling om het festival in 2021 te organiseren.

Tafel van Hoop – Westerkerk

In juni heeft de Westerkerk een Tafel van Hoop maaltijd georganiseerd in de vorm van een barbecue voor vluchtelingen/statushouders uit Gouda. Er is onder vluchtelingen een grote behoefte aan contacten met Nederlanders. Ze zouden graag vriendschappen aan willen gaan, maar dat blijkt in de praktijk toch moeilijk. Aan tafel gaan met vluchtelingen doet er dus toe!
De Westerkerk heeft hen daarom gastvrij ontvangen in de vorm van een barbecue. De barbecue werd gehouden op een grasveld voor de kerk, terwijl een jongerenband muziek maakte. Ook was er de mogelijkheid om te sjoelen, een typisch Hollands spel! In totaal kwamen rond de 25 statushouders met hun kinderen en zo’n 60 leden van de Westerkerk gemeente op de barbecue af.
Hieronder vindt u nog een kort bedankbriefje van een van de deelnemers.
Beste GEERLANDA
Bedankt voor uw uitnodigen. Dat was echt een mooi avond. Gezellig. En aardige en samen lekker eten. Bedankt dat jullie delen met ons onse verdrietig. En jullie delen ook met ons jullie gelukkig. Tussen onse niouw familie was. Dat is onse voelen. Nog groeten aan iedereen.
Met hartelijke groet, Zuheir

Kerstwandeltheater 2019

Op 20 december werd wederom het tradionele Kerstwandeltheater georganiseerd, deze keer door de Ontmoetingskerk. Er waren 162 vrijwilligers betrokken bij het evenement, van acteurs en decorbouwers tot kleermaker en muziekmaker. Centraal tijdens deze editie waren Stijn en Sterre, die zelf veel vragen hadden rond het kerstverhaal.
Op de avond liepen in totaal zo’n 2000 mensen mee met Stijn en Sterre.