Procedure

Termijn

Op elk moment kan er een aanvraag bij het fonds worden ingediend. Aan het eind van ieder kwartaal worden de aanvragen beoordeeld of er moet een gegronde reden zijn om sneller te beslissen. De aanvrager dient deze reden in de aanvraag te vermelden.

Ontvangstbevestiging

Na het insturen van een aanvraag ontvangt de aanvrager binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

Aanvullende informatie

Mocht de aanvraag niet duidelijk zijn of is er meer informatie noodzakelijk, dan zal er contact met de aanvrager worden opgenomen voor aanvullende informatie.

Afwijzing of toekenning

Na de beoordeling door de fondscommissie kunt u een beslissing over u aanvraag tegemoet zien. Dit kan een toekenning of afwijzing zijn. De beslissingen op de aanvragen worden binnen twee weken na de fondscommissie vergadering schriftelijk medegedeeld. De vergaderingen vinden aan het eind van elk kwartaal plaats.

Toekenning

Als er sprake is van een toekenning wordt er een afspraak gemaakt met vertegenwoordigers van het fonds en de aanvrager, om nader kennis te maken en een aantal afspraken vast te leggen.

Betaling

Fonds ‘Dientelkaarmetblijdschap’ gaat uit van een betaling 80% van het donatiebedrag binnen een maand voor start van het project en 20% (of een deel daarvan) wordt na afloop uitgekeerd.

Besteding

Binnen twee maanden na afloop van het project stuurt u aan het fonds een overzicht hoe u het geld heeft besteed. Of anders gezegd een eindafrekening. Op basis van deze afrekening krijgt de aanvrager de laatste 20% (of een deel daarvan) uitgekeerd.

Evaluatie

Als het project is afgerond geeft u kort een overzicht wat er allemaal is gerealiseerd.